Skip to main content

Co zawiera modowa kampania marketingowa?

W tym artykule omówiono elementy planu marketingowego w zakresie mody i omówiono, w jaki sposób marki modowe mogą ulepszyć swoją strategię marketingową. Marketing modowy zajmuje się zaspokajaniem potrzeb, pragnień i wymagań zamierzonego konsumenta, a cele te są osiągane za pomocą marketingu mix.

Marketing modowy różni się od public relations w modzie, ponieważ PR modowy zajmuje się wyłącznie komunikacją oraz sposobem, w jaki marka komunikuje się z docelowymi konsumentami i rezonuje z nimi.

Plan marketingu modowego koncentruje się na czterech podstawowych koncepcjach: 1) rozwoju produktu, 2) zarządzaniu dystrybucją, 3) komunikacji i 4) kosztach. Aby prowadzić skuteczną kampanię marketingową, zestaw marketingowy musi być zorientowany na konsumenta i ukierunkowany na rynki niszowe, a nie rynki masowe. Ta koncepcja oznacza po prostu, że strategia marketingowa i realizacja muszą mieć na pierwszym planie konsumenta i jego potrzeby, pragnienia i wymagania, z bardzo określonym rynkiem, do którego chce dotrzeć.

Marketing niszowy jest bardziej ukierunkowany i opłacalny oraz pozwala marketerowi skupić się na określonym segmencie rynku. W przeciwnym razie masowa kampania marketingowa jest wszędzie i brakuje jej określonego konsumenta na rynku.

Składniki planu marketingowego mody

1) Rozwój produktu

Najważniejszą częścią fazy rozwoju produktu nie jest sam produkt. Produkt jest tylko produktem ubocznym tej fazy. Najważniejszą częścią tej fazy są konsumenci. Konsumenci dyktują wszystkie elementy planu marketingowego, w tym to, jaki jest produkt. Należy pamiętać, że dzisiejszy wysoce konkurencyjny rynek globalny wymaga od firm skupienia się na kliencie i zaspokajaniu potrzeb konsumentów. Konsumenci określają, jaka będzie strategia cenowa, punkty dystrybucji, strategię komunikacji i efekt końcowy produktu.

Faza rozwoju produktu ma dwie orientacje. Firma może być zorientowana na produkty i zdecydować się najpierw opracować produkty, a następnie wprowadzić je na rynek docelowy. Alternatywnie, firma może być bardziej zorientowana na rynek i najpierw segmentować swoje rynki, aby określić ich specyficzne potrzeby, potrzeby i wymagania, a następnie stworzyć produkt, który spełnia te potrzeby.

Ze względu na przejściowy charakter branży modowej marketerzy modowi przechodzą przez krótkie cykle marketingowe, ponieważ zapotrzebowanie na produkty jest sezonowe. Wraz ze zmianą pór roku zmieniają się trendy i gusta. Dlatego marketerzy muszą z czasem stale dostosowywać swoją ofertę produktów.

2) Cena: koszt a wartość

Strategia cenowa jest ściśle uzależniona od segmentacji rynku. Koncentrując się na marketingu zorientowanym na konsumenta, strategia cenowa uwzględniałaby powiązane koszty dla konsumenta i wartość dostarczaną konsumentowi. Ceny mogą się różnić w zależności od segmentu rynku i postrzeganej przez nie wartości produktu lub marki. Konsument kupujący markę luksusową postrzega produkt jako bardziej wartościowy i z kolei jest skłonny zapłacić za produkt więcej w porównaniu z konsumentem wrażliwym na cenę lub produktem wytwarzanym masowo z minimalnym zróżnicowaniem.

3) Zarządzanie dystrybucją

Strategia dystrybucji determinuje wygodę i dostępność produktu. Tradycyjne kanały dystrybucji marek modowych obejmują markowe sklepy flagowe, niezależne sklepy detaliczne, domy towarowe i dystrybucję internetową. Im więcej kanałów dystrybucji jest wykorzystywanych, tym intensywniejsza jest znajomość marki i tym większa dostępność dla rynków konsumenckich.

4) Promocje i komunikacja

Strategia promocyjna obejmuje sposób, w jaki marka przyciągnie nabywców oraz zakres działań służących do komunikacji z docelowymi konsumentami. Działania w tej fazie obejmują rozwój marki i jej tożsamości, promocje sprzedaży, public relations, lokowanie produktu, reklamę, marketing wydarzeń i sponsoring.

dimidium.pl